Kliknij aby zobaczyć! JungAus

Zapraszamy na kursy ZDALNE języka niemieckiego!

A1-C1, TestDaF, DSH, Zertifikat Deutsch für den Beruf oraz Wirtschaftsdeutsch!

Od wielu lat najważniejszym partnerem handlowym Polski i jednocześnie jednym z najważniejszych partnerów inwestycyjnych jest Republika Federalna Niemiec. Język niemiecki jest więc niezbędny dla wszystkich, którzy w krajach niemieckojęzycznych lub przedstawicielstwach firm z tego obszaru językowego działających na terenie Polski, pracują lub zamierzaja podjąć pracę, chcieliby studiować lub odbyć praktykę zawodową, a także dla tych, którzy oferują swoje produkty bądź usługi.
Niemcy wraz z Austrią i Szwajcarią wchodzą w skład krajów niemieckiego obszaru językowego. Wspólny język ułatwia porozumiewanie się i współpracę w dziedzinie gospodarki, kultury i nauki. Znajomość języka niemieckiego otwiera szeroki wachlarz możliwości i w krótkiej perspektywie czasu jest gwarantem zysku na przyszłość.
Wraz z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, przed młodymi ludźmi pojawiła się możliwość nie tylko ułatwionej nauki języka niemieckiego, ale również odbycia stażu w renomowanych firmach i na uczelniach. Pozwala to na zdobycie unikalnych umiejętności oraz poszerzenie zasobu wiedzy z najnowszych dziedzin nauki i techniki, a poakcesyjne programy edukacyjne umożliwiają studiowanie za zachodnią granicą Polski.

Nauka języka niemieckiego oraz poznanie kultury
krajów niemieckiego obszaru językowego
pozwoli na Twój szybszy rozwój i wydatnie przyczyni się do osiągniecia Twojego sukcesu!